Kluby

1. Sportowy Klub Taneczny Mega Dance Zielona Góra

2. Klub Sportowy PODWAWELSKI 

3. Zespół Taneczny "NOWINKA"

4. Formacja Rock'n'Rolla Sportowego "Promenada" 

5. Klub Rock'n'Rolla Sportowego "Roller" 

6. Studio Tańca BESSI

7. Klub Sportowy AKRO ROCK

8. Stowarzyszenie Taneczne HIT 

9. Zielonogórski Klub Tańca Sportowego Bugs

10. Stowarzyszenie 4Tutti